Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 08. aprila 2024. godine.