Kreiranje interaktivnih video-lekcija - april 2024

Seminar će vam pomoći da svoju nastavu učinite zanimljivijom i pristupačnijom učenicima jer današnje generacije preferiraju video sadržaje, a korak napred je ubacivanje interaktivnosti. Naučićete i kako da kreirate video lekciju sa snimkom ekrana i Vašim objašnjenjima prezentacije, slike, teksta…

Teme na seminaru:

1. Filmovi u nastavnom procesu. Interaktivne video-lekcije.

2. Video-lekcija sa prikazom ekrana i naracijom autora. 

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Radmila Nikolić