Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja - april 2024

Zanimljiv seminar sa novim odnosom prema komunikaciji, koja je važan segment u stvaranju dobrog okruženja za razvoj detetove ličnosti. Dobra komunikacija između zaposlenih u obrazovanju i roditelja se reflektuje na postignuća učenika i njegov/njen odnos prema učenju.

Detaljnije i seminaru...

Autor/moderator: Vesna Mijatov