Digitalni ugledni čas - april 2024

Pred vama je seminar u kome ćete na osnovu naših idejnih rešenja u potpunosti ovladati veštinam kreiranja digitalnih sadržaja za kreiranje digitalnog ugledog časa.

Detaljnije o seminaru...


Autor/moderator: Ivica Županjac