Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole - april 2024

Seminar (pre)ispituje ulogu škole, ohrabruje polaznike da razmišljaju out of box i da, zajedno sa učenicima, streme ka najboljoj verziji sebe.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Tanja Jovičić