Muzika uz pomoć računara - april 2024

Na ovom seminaru steći ćete znanja i razviti veštine za korišćenje besplatnog računarskog programa u kreiranju digitalnih notnih zapisa. Vaša nastava biće mnogo dinamičnija, učenicima ćete predstaviti sadržaje na kvalitetniji način i njima ćete moći da prenesete znanje tako da i sami mogu da koriste računare za kreiranje notnih zapisa. Moći ćete da napišete i svoj prvi udžbenik ili priručnik za nastavu muzike.

Teme na seminaru:

  • Prednosti upotrebe savremenih računarskih tehnologija u muzičkom notiranju
  • Praktična upotreba digitalnog notnog zapisa 

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Марија Ђокић