Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 06. novembra 2023. godine.