Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenoj ustanovi - novembar 2023

Seminar na kojem ćete precizno i konkretno ovladati mogućnostima primene projektne nastave u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kroz sve faze.

Detaljnije o seminaru...