Vrednovanje rada učenika - put za razvoj i napredak - novembar 2023

Seminar na kome ćete uspešno ovladati umećem vrednovanja rada učenika kao i uključivanjem učenika u taj proces koji će voditi ka napretku u učenju.


Više o seminaru...