Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika - novembar 2023

Jako kreativan i konkretan seminar u kome ćete ovladati veštinama kreiranja i objavljivanja
elektronskih novina na platformi Canva.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Ivica Županjac