Domaći zadatak u funkciji povečanja učeničkih postignuća, novembar 2023

Seminar na kome ćete naučiti da kreirate podsticajne i unikatne zadatke za svoje učenike i osmislite postupke za njihovu procenu.

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...