Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima Srbije, Crne Gore, BiH, MK koji počinju 

1. oktobra 2020. godine