Aktivno orijentisana nastava matematike oktobar 2020

Teme na seminaru:

  1. Aktivno orijentisana nastava - Aktivno orijentisana nastava u matematici, prednosti i nedostaci aktivno orijentisane nastave na časovima matematike, prikaz modela nastave u drugim obrazovim sistemima;

  2. Didaktička struktura u nastavi matematike - Ciljevi i zadaci nastave matematike, Blumova taksonomija ciljeva učenja, ishodi i postignuća nastave, didaktička struktura modula/nastavne teme;

  3. Plan toka časa - model planiranja nastave - Berlinski model, plan toka časa, tipovi zadataka u matematici sa posebnim osvrtom na situacijske zadatke i matematička istraživanja;

  4. Završni rad - Nastavne metode i tehnike, primeri časova aktivno orijentisane nastave, kreiranje pripreme za čas sa elementima aktivno orijentisane nastave.