Veb-alatima do interaktivne nastave oktobar 2020

Teme na seminaru:

  1. Interaktivna nastava - Značaj interaktivne nastave, tehnologija u obrazovanju, metode i oblici nastave uz korišćenje IKT-a, metod izokrenute učionice;
  2. Alati za izradu nastavnih materijala i sadržaja - Program PicPick i aplikacija CamScanner i njhova didaktička upotreba u nastavi;
  3. Programiranim učenjem do interaktivne nastave - Individualizacija nastave pomoću interaktivnih materijala, interaktivna nastava pomoću veb-alata Genially; 
  4. Interaktivna provera znanja - Interaktivna nastava kroz igrolike aktivnosti, veb-alati za praćenje postignuća učenika; veb-servis Quizizz;
  5. Alati za izradu video-materijala i realizaciju onlajn sastanaka/časova - Alati za realizaciju onlajn sastanaka/časova, realizacija onlajn nastave pomoću alata Google Meet; čemu služe video-materijali u nastavi, kreiranje video-materijala pomoću alata Free Cam.