Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата октобар 2020

Теме на семинару:

  • Облици наставног рада информационо комуникационе технологије - Карактеристике различитих облика рада, примена ових облика у учионици и ван ње;
  • Интердисциплинарна настава и групни рад уз помоћ веб-алата - Одређења тематске наставе и интердисциплинарности, тематско планирање у стручним школама, синхрона и асинхрона онлајн комуникација, веб-сервиси за групни рад;
  • Активне методе наставе са веб-алатима за средишњи део часа градива - Методе активне наставе, примена конкретних веб-алата у настави;
  • Веб-алати за праћење напредовања ученика - Веб-алати за утврђивање градива, могућности и предности дигиталног праћења напредовања;
  • Завршни рад - Израда сајта, објављивање наставних материјала на сајту.
Аутор/модератор: Zlatica Gerov, Nataša Jankuloski