Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 04. marta 2024. godine.