Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu - mart 2024

Seminar koji odgovara aktuelnim problemima i koji je namenjen razvijanju odgovornog i smanjenju rizičnog ponašanja na društvenim mrežama i internetu.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Katerina Strak