Kako upotrebiti računar u organizaciji muzičko scenskih događaja? - mart 2024

Seminar na kome ćete savladati rutinu organizacije i kvalitetnog objavljivanja javnog događaja kojim predstavljate sebe, svoj rad, svoje učenike ili instituciju u kojoj radite, koristeći pri tome Google alate koje već možda poznajete i programsku platformu Canva.

Detaljnije o seminaru ...