Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата октобар 2021

Теме на семинару:

 • Облици наставног рада информационо комуникационе технологије - Карактеристике различитих облика рада, примена ових облика у учионици и ван ње;
 • Интердисциплинарна настава и групни рад уз помоћ веб-алата - Одређења тематске наставе и интердисциплинарности, тематско планирање у стручним школама, синхрона и асинхрона онлајн комуникација, веб-сервиси за групни рад;
 • Активне методе наставе са веб-алатима за средишњи део часа градива - Методе активне наставе, примена конкретних веб-алата у настави;
 • Веб-алати за праћење напредовања ученика - Веб-алати за утврђивање градива, могућности и предности дигиталног праћења напредовања;
 • Завршни рад - Израда сајта, објављивање наставних материјала на сајту.

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму октобар 2021

Теме на семинару: 

  1. Дигитална маркетинг кампања – важност маркетинг кампања у дистрибуцији и продаји производа и услуга као и неопходност исправно дефинисаних циљева. Кроз примере и лекције учесници ће стећи знања о дефинисању циља и креирању анкете као инструмента за испитивање тржишта.
  2. Тржиште и сегментација тржишта – вефиниција и карактеристике тржишта, креирање пропагандна порука као инструмент за позив на акцију, односно заинтересованост или куповину.
  3. Израда сајта као инструмента дигиталног маркетинга – израда сајта као најважнијег инструмента дигиталне маркетиншке кампање, формати садржаја и њихово прилагођавање сајту, односно системима за претрагу и оптимизације садржаја.
  4. Коришћење друштвених мрежа у спровођењу дигиталне маркетинг кампање – друштвене мреже, најпосећенији сајтови у служби маркетинга, Фејсбук и Инстаграм и њихова улога у дигиталној кампањи.