Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу октобар 2021

Теме на семинару:

  • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолија у пракси и примери у и ван система образовања и портфолија школе.
  • Креирање личног е - портфолија - алати за креирање личног е-портфолија, рад на изради е-порфолија, контрола доступности на Интернету.
  • Креирање ученичког е-портфолија - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету.
  • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију.