Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа октобар 2021

Теме на семинару:

  1. Порекло и значење меких вештина - Разлике између “тврдих” и “меких” вештина, листа меких вештина и њихово значење, емоционална интелигенција, емпатичност, асертивност, вештина слушања у наставном процесу;
  2. Како научити меке вештине - тајни алати - Методе и технике, конкретне проблемске ситуације;
  3. Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације - Врсте саветодавног разговора, корективно-педагошки рад, етапе саветовања, селекција правовремених метода, техника саветодавног разговора са ученицима, идентификација проблема код ученика;
  4. Облици сарадње са родитељима/старатељима - Типови васпитних стилова у породици, димензије породичног функционисања, препознавање функционалне и дисфункционалне породице, јачање партнерског односа између породице и установе;
  5. Унапређивање међуљудских односа у колективу - Побољшање сарадње наставника у установи, асертивна права - разумевање и прихватање, манипулација, услови за успешан рад тима, ометајући фактори за асертивно понашање.