Онлајн семинари за запослене у образовним системима Србије и Црне Горе који почињу 4. фебруара 2019. године.