Upravljanje i organizacija vremenom - osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove februar 2019

Teme na seminaru:

  1. Uvod u psihologiju kašnjenja - Osnove motivacije za rad, razlozi za kašnjenje, koji su nam najčešći distraktori u radu, koliko na nas utiče stres iz učionice i kako se izboriti sa stresom;
  2. Organizacija vremena - Šta podrazumeva organizacija vremena, kako analizirati sopstveno vreme, određivanje prioriteta u radu, rad u onlajn alatu za merenje i procenu sopstvenog radnog učinka u ustanovi;
  3. Metode i tehnike upravljanja vremenom - Uređenje radnog prostora, metode i tehnike izrade plana rada, delegiranje poslova, rad u onlajn alatu za lakšu izradu plana.