Онлајн семинари за запослене у образовним системима Србије и Црне Горе који почињу 4. фебруара 2019. године.

Теме на семинару:

  • Свет програмирања - развој програмирања, алгоритамски начин размишљања, програмирање помоћу блокова ...,
  • Први кораци у Scratch-у - основе веб сервиса за визуално програмирање, креирање профила, подешавање профила ...,
  • Радно окружење и основни елементу у Scratch - рад са ликовима и позорницама, манипулација ликовима, анимације, убацивање звука ...,
  • Креирање програма - програмирање ликова, алгоритми, интеракција и условљено понашање

Теме на семинару:

  1. Основе планирања образовно-васпитног рада - Теоријска основа сазнавања у настави, облици планирања и припремања, обрасци за планирање наставе, функција, структура и елементи припреме за час, појам наставног часа и типологија часова, специфичности различитих типова часова;
  2. Циљеви, облици рада, наставне методе и технике - Начин постављања циљева и задатака у настави, карактеристике појединих облика рада, наставне методе и технике рада, Блумова таксономија и образовни стандарди у дефинисању циљева, извештај педагога о посети часу;
  3. Карактеристике и функција уводног дела часа - Карактеристике и значај уводног дела часа, мотивација ученика за час, специфичне методе за уводни део часа, анализа припреме за час, анализа уводног дела часа (видео-снимак);
  4. Карактеристике и функција средишњег дела часа - Карактеристике и функција средишњег дела часа, методе за средишњи део часа, анализа видео-снимка средишњег дела часа;
  5. Карактеристике и функција завршног дела часа - Функција завршног дела часа, анализа снимка завршног дела часа, методе за завршни део часа и чек листа за писање припреме за час.