Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 05. februara 2024. godine.