Priprema za čas zasnovana na ishodima - februar 2024

Poboljšajte svoje umeće planiranja i pripremanja nastave zasnovane na ishodima učenja kao nosioca kvaliteta inovativnih modela obrazovnog procesa.

Detaljnije o seminaru...