Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 04. decembra 2023. godine.