Vodič za čas odeljenjskog starešine - decembar 2023

Ovaj seminar koncipiran je tako da odeljenskim starešinama ponudi ideje za realizaciju časova u vezi sa kreiranjem klime u odeljenju, pomoći učenicima u metodama učenja, sprečavanjem problematičnog ponašanja učenika i izostanaka sa časova.

Detaljnije o seminaru...