Наши семинари 2019/20. школске године

Наши семинари 2019/20. школске године

napisao/la Zoran Milojević -
Broj odgovora: 0

Акредитовани онлајн семинари школске 2019/20.

(по азбучном редоследу)

 

  1. Активно оријентисана настава математике: K1, 30 бодова; 
  2. Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави: K2, 36 бодова;
  3. Веб-алатима до интерактивне наставе: K2, 36 бодова;
  4. Видео лекције - наставна средства савременог образовања: K2, 37 бодова;
  5. Водич за час одељењског старешине:  нијe акредитован
  6. Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата: K1, 36 бодова;
  7. Дигиталне приче и бајке: K2, 40 бодова;
  8. Дигитални атлас:  K1, 32 бода;
  9. Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму: K1, 32 бода;
  10. Добра припрема за час, успешан час: K2, 32 бода;
  11. Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа: K2, 32 бода;
  12. Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу: К4, 32 бода;
  13. Игролико учење путем рачунара: K1, 37 бодова;
  14. Интернет учионица: К4, 32 бода;
  15. Језичка култура на интернету: К4, 32 бода;
  16. Креирање и модерација обука: К4, 32 бода;
  17. Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе: К2, 35 бодова;
  18. Мобилни телефон у настави: К2, 32 бода;
  19. Музика уз помоћ рачунара: К1, 32 бода;
  20. Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу: К1, 32 бода;
  21. Настава математике са употребом информационо комуникационих технологија: K1, 30 бодова;
  22. Настава у облаку: К4, 34 бода;
  23. Основе веб-дизајна - креативни начин за развој ученика: К1, 32 бода;
  24. Оцењивање у функцији развоја и учења: К2, 38 бодова;
  25. Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељимa: K3, 36 бодова;
  26. Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења: K3, 32 бода;
  27. Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи: K1, 30 бодова;
  28. ПрограмИграње - програмирање игре и играње програмирањем: К1, 32 бода;
  29. Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији: К2, 32 бода;
  30. Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика: К2, 36 бодова;
  31. Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа: К4, 36 бодова;
  32. Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ - интернет учионица: К4, 36 бодова;
  33. Творба речи у настави српског језика: К1, 32 бода;
  34. Тестови знања - водич за израду и примену: К2, 36 бодова;
  35. Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником: К4, 32 бода;
  36. Употреба онлајн игара у настави: К2, 32 бода;
  37. Управљање и организација времена - основа за успешан рад запослених и установе: К4, 24 бодова;
  38. Управљање тимовима: K4, 40 бодова;
  39. Хумана школа - школа као животна заједница: К4, 36 бодова;
  40. Школски електронски часопис у служби креативности ученика: K1, 37 бодова;

(Уредио/ла Nevena Nikolić - изворно објављено недеља, 30. септембар 2018., 15:31)