Organizacija i evaluacija rada obrazovno-vaspitnih ustanova - februar 2023

Seminar iz menadžmenta u obrazovanju na kojem ćete steći potrebna znanja da efikasno organizujete rad, sprovodite kontrolu i evaluaciju rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Dragana Vujković-Bukvin