Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja - februar 2023

Seminar koji će praktičarima pomoći da usavrše svoje znanje o integrisanom učenju i projektnom planiranju i da ga, zahvaljujući konkretnim primerima, odmah primene u praksi.

Detaljnije o seminaru...

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.