Upravljanje timovima - februar 2023

Seminar namenjen razvijanju liderskih i organizacionih veština u upravljanju timovima.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Upravljanje timovima iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Katerina Strak