Obrnuta učionica - februar 2023

Seminar na kojem ćete potpuno ovladati konceptom obrnute učionice koji podrazumeva pripremu onlajn sadržaja i scenario aktivnosti na času. smešak