Osnove upravljanja obrazovno-vaspitnim ustanovama - decembar 2022

Seminar iz menadžmenta u obrazovanju na kojem ćete steći potrebna znanja da efikasno upravljate obrazovno-vaspitnom ustanovom.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Dragana Vujković-Bukvin