Veb-alatima do formativne ocene - decembar 2022

Sažet i praktičan seminar na kome ćete obnoviti i unaprediti veštinu formativnog ocenjivanja i ocenjivanja uopšteno primenom raznovrsnih metoda i veb-alata.

Detaljnije o seminaru...