Priprema za čas zasnovana na ishodima - decembar 2022

Poboljšajte svoje umeće planiranja i pripremanja nastave zasnovane na ishodima učenja kao nosioca kvaliteta inovativnih modela obrazovnog procesa.

Detaljnije o seminaru...