Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje - decembar 2022

Seminar koji će vam pomoći da uvidite da svaki nastavnik, vaspitač ili stručni saradnik, nezavisno od toga šta je po struci i obrazovanju, može uspešno razvijati preduzetničke veštine kod učenika.

Detaljnije o seminaru...


Autor/moderator: Milan Filipović