Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja - decembar 2022

Seminar predstavlja interaktivni koncept koji promoviše razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja.

Teme na seminaru:

  • Tema 1: Dimenzije kritičkog mišljenja
  • Tema 2: Modeli saradničkog učenja koji doprinose razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja
  • Tema 3: Podsticanje kreativnosti
Autorke/moderatorke seminara: Vanja Jeremić i Vera Milićević