Izrada animacija i kviza u Skreču, novembar 2022

Seminar na kojem se uči blokovsko programiranje. Našom obukom ćete savladati veštine programiranja u programu Skreč i njihovom primenom razviti kod učenika kreativnost, preduzetnički duh.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara ProgramIgranje – programiranje igre i igranje programiranjem iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...