Eksperimenti u nastavi - novembar 2022

Neophodan seminar za svakog prirodnjaka. Prikaz važnosti eksperimenta, kao i metode i tehnike kako da kroz eksperimente ostvarite ishode na najvišem Blumovom nivou.

Uđite u eksperiment!

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Vesna Božilović