Kreiranje matematičkih zadataka po uzoru na PISA i TIMSS testiranje novembar 2022

Seminar na kojem ćete se upoznati sa karakteristikama matematičkih zadataka korišćenih na TIMSS i PISA testiranjima i ovladati tehnikom kreiranja takvih zadataka.

Teme na seminaru:

  • Tema 1: PISA i TIMSS testiranje
  • Tema 2: Šta drugi uče iz matematike
  • Tema 3: Kognitivni nivoi i matematičke kompetencije kao osnov za kreiranje zadataka

Autori/moderatori seminara: Dragana Ćurčić i Vladimir Marinkov

Više o seminaru...