Escape Classroom - univerzalna nastavna metoda - oktobar 2 2022

Iskusni metodičari primenjuju različite nastavne metode bez poteškoća. Postavlja se pitanje da li su se susreli sa univerzalnom nastavnom metodom u vidu Escape Classroom-a?

Ukoliko želite da se o vašim časovima priča, da se učenici zaista interesuju za gradivo i da uživaju u učenju, požurite, upišite se na ovaj seminar i naučite kako da koristite ovu metodu u praksi!

Detaljnije o seminaru...

Autor/Moderator: Maja Milosavljević