Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju - oktobar 2 2022

Seminar na kojem ćete naučiti da pristupite učeniku sa smetnjama u razvoju, procenite njegove jake strane, osmislite i napravite materijal za rad sa njim.

Primere sa kojima se upoznate na seminaru, kao i one koje sami napravite, razmenjujući iskustva sa kolegama, moći ćete da iskoristite za formiranje sopstvene baze nastavnog materijala.

Detaljnije o seminaru...