Mape uma u obrazovno-vaspitnom procesu, oktobar 2 2022

Obrada odlične nastavne metode koja deluje veoma jednostavno, ali se ne koristi u njenom punom sjaju. Na seminaru ćemo prikazati didaktiku ove nastavne metode u učionici, ali i njenu onlajn varijantu.

Detaljnije o seminaru ...