Osnove upravljanja obrazovno-vaspitnim ustanovama - oktobar 1 2022

Seminar iz menadžmenta u obrazovanju na kojem ćete steći potrebna znanja da efikasno upravljate obrazovno-vaspitnom ustanovom.

Detaljnije o seminaru...