Grupni rad sa primenom veb-alata - oktobar 1 2022

Seminar na kome ćete u potpunosti ovladati primenom interdisciplinarnosti, interaktivnosti i korišćenjem veb alata u grupnom obliku rada, kako pri obradi novog gradiva, tako i za praćenje napredovanja.