Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења фебруар 2022

Теме на семинару:

  • Интегрисано учење у вртићу - Теоријске основе интегрисаног учења кроз планирање и реализацију васпитно-образовног рада у облику центара интересовања у вртићу, организација рада по центрима интересовања, практична примена интегрисаног учења, повезаност интегрисаног и кооперативног учења;
  • Пројектно планирање у вртићу - Пројектно планирање, реализација пројектног планирања планирањем активности и самом применом пројеката у оквиру својих васпитних и радних група, технике посматрања и откривање дечјих интересовања унутар групе;
  • Фазе пројекта - Начин отварања, развијања, закључивања и презентовања пројекта, могућности документовања пројекта, укључивање експерата, повезивање пројекта са интегрисаним и кооперативним учењем и израда извештаја након закљученог пројекта;
  • Израда пројекта - Документовање пројекта у радној књизи и педагошкој документацији, дечјем и групном портфолију, као и примери и искуства из праксе.
Аутор/модератор: Ivanka Gurinović Rokvić, Kornelija Kovač