Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму март 2021

Теме на семинару: 

    1. Дигитална маркетинг кампања – важност маркетинг кампања у дистрибуцији и продаји производа и услуга као и неопходност исправно дефинисаних циљева. Кроз примере и лекције учесници ће стећи знања о дефинисању циља и креирању анкете као инструмента за испитивање тржишта.
    2. Тржиште и сегментација тржишта – вефиниција и карактеристике тржишта, креирање пропагандна порука као инструмент за позив на акцију, односно заинтересованост или куповину.
    3. Израда сајта као инструмента дигиталног маркетинга – израда сајта као најважнијег инструмента дигиталне маркетиншке кампање, формати садржаја и њихово прилагођавање сајту, односно системима за претрагу и оптимизације садржаја.
    4. Коришћење друштвених мрежа у спровођењу дигиталне маркетинг кампање – друштвене мреже, најпосећенији сајтови у служби маркетинга, Фејсбук и Инстаграм и њихова улога у дигиталној кампањи.

Аутор/модератор: Zlatica Gerov, Nataša Jankuloski