Virtuelne ekskurzije mart 2021


Ukratko o seminaru:

Ideja za seminar „Virtuelne ekskurzije“ javila se u vrlo plodnom periodu za samu virtuelnu realnost. Tokom pandemije, nisu se samo škole okrenule onlajn svetu, već su i mnoge druge institucije poput muzeja, arheoloških parkova, galerija, otvorile svoja virtuelna vrata.

Kao i svako u kriznom periodu, mi smo tokom ovog stanja promišljali o alternativi školskim, realnim ekskurzijama. Pitali smo se kako uopšte da pružimo đacima iskustvo da otputuju u potpuno druge krajeve sveta u koje, bilo da je vanredno stanje ili ne, možda nikada neće realno moći da otputuju.

Tako se javila ideja o seminaru „Virtuelne ekskurzije“ čiji je opšti cilj kreiranje virtuelnih ekskurzija pomoću jednog savremenog i retkog programa kojim se ovo može uraditi. Pod virtuelnim ekskurzijama podrazumevamo sve virtuelne obilaske različitih destinacija širom sveta – gradova, reka, muzeja, fakulteta, laboratorija, parkova.... Nema ograničenja jer „Google Earth“ - virtuelni globus koji koristimo na ovom seminaru - obuhvata ceo svet.

Teme na seminaru: 

1. Školske ekskurzije: cilj, značaj i alternative ovu temu koristimo da se podsetimo značaja školskih ekskurzija, pronađemo veze između takvih ekskurzija i same tehnologije i osvetlimo alternativne (virtuelne) načine na koje možemo putovati i obilaziti različita mesta širom sveta;

2. Virtuelne ekskurzije u „Google Earth“ programutema namenjena upoznavanju veb verzije ovog programa koju koristimo za izradu virtuelnih ekskurzija, i pojašnjavanju kako se kreiraju virtuelne ekskurzije u ovom programu. 

Autor/Moderator: Miljana Bosijoković


Autor/moderator: Miljana Bosijoković