Kreiranje i moderacija obuka mart 2021

Teme na seminaru:

  1. Celoživotno učenje - Koncept celoživotnog učenja, procesa učenja, učenje odraslih - andragogija, stilovi učenja, motivacija za učenje;
  2. Kako napraviti dobru obuku? - Klasična i aktivna obuka, ciklus obuke, definisanje ciljeva i razrada procedure;
  3. Izvođenje obuke - Tipovi aktivnosti na obuci, uspešne tehnike za izvođenje obuke, moderiranje i/ili facilitacija, prezentovanje i prezentacija, dinamika grupe, kvalitetne povratne informacije, evaluacija obuke, podrška i praćenje;
  4. Kako izgleda dobra obuka? - Prikaz ciklusa konkretne obuke sa svim elementima i završni rad.